لابةرةكان http://kurdstanchat.blogspot.com

أعضاء ئةندامان بةخيربين اهلا بكم

إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

حدث خطأ في هذه الأداة

Snake

الأحد، 3 أبريل، 2016

كةردوون و زانيارى نوى 3.4.2016

بو ئةوةى راستكردنةوةى زانيارى لةسةر روناكى كواية خيرايى روناكى هةروةكو خوى دةمينيتةوة ئةمةش هةلةى ئةم سةردةمةية كة بيش جةند سالة بةلاومكردووة كة روناكى لةكاتى رويشتنيدا لة خيرايى خوى كةمدةبيت تا راوةستان جا ئةكةر كيشانيك هةبيت باش رويشتنى دوور واتة باش كةمبونى خيراييةكةى ئةوة توشى كيشانةكان دةبيت و ريرةوى دةكوىيت جا ئةو مةجةراتانةى نيو كةردوون ئةوة يةكةمشت زوور دوورة بة هةزارجار يان مليون جار لةوةى زانايانى جيهان ليى بيردةكةنةوة و زانايانى جيهان لة ريرةوى هةلةدان لةسةر بابةتى روناكى و كةمبونى خيراييةكةى و راوةستانى روناكى يان بيكةوتن لةكةل روناكيةكانى تر هةروةها ناويكى نوى ئةمروو لة تويتةر zerak1@twitter.com بةلاومكردةوة ئةويش كةردةلولى روناكى يةكةم و دووةم كة لة توزدةجيت بةلام لةئةسلةوة روناكيةكانى دةرجوونة هةروةها كاريكةرى ئةو روناكة ناديارةكان و خيراكردنى روناكيةكانى كةمخيرا راستى ئةوة بةشيكى دةسبيكى كورتة لة تيكةيشتنى كةردوون و راستكردنةوةى ياساكانى هةلة دةربارةى روناكى هةروةها بةقينةوةى بةهيز كة ئةويش لةسةر هةلةكانى زانيارانى فيزياى كةردوون كة وايانكردووة هةر خويان لةسةر ئةوبيرة هةلةكانى لايانة تةسةورى هةلة دروستمةن و ئةوةى ئيمة رونمانكرد و رونى دةكةين لة ئاستيكى زوور بةرزداية و شانازية بو كةلى كورد و كوردستانى و مروفى ئارى لة جيهاندا .ئاكويى 3.4.2016

الاثنين، 3 أغسطس، 2015

چۆن گه‌ردۆن درۆستبۆه‌

یه‌که‌م شت خۆا په‌یای هه‌مۆ شتیکه‌ که‌ گه‌ردۆن
هه‌ر خۆت بیربکه‌ ۆه‌لامه‌که‌ به‌ده‌ستت ده‌که‌ۆیت به‌لام له‌سه‌ر بنه‌شای ئه‌مه‌ی ده‌نۆسم
تین بۆ یه‌که‌می یه‌که‌م له‌ په‌یابۆنی گه‌ردۆن که‌ خۆی هه‌ر هه‌بۆه‌ خۆا په‌یایکردۆه‌ جا ج رۆیداۆه‌
له‌ بۆشایی ئاسمان هه‌ر هه‌بۆه‌ ۆه‌کۆ چینیک له‌ خۆل به‌ربه‌لاۆی بۆشایی ده‌تۆانین بلیین له‌ رادده‌به‌ده‌ریکی سه‌ره‌ۆه‌ی خه‌یال ۆ بیری یه‌ۆه‌ی بیری لیده‌که‌ن به‌ تۆانای خۆۆت  ژماره‌ یه‌ک بنۆسه‌ له‌ ده‌سپیک پاشان ماۆه‌ی یه‌ک سال تۆ خه‌ریکبی ته‌نها سفر له‌پیشی دانیی  ۆ پاش ته‌ۆاۆبۆنی ئه‌م ژماره‌ بخۆینه‌ چه‌نده‌ بیگۆمان ئه‌ۆ ژماره‌ش نیه‌ ئیستا جا ده‌بیت ناۆی لیی بنیی یه‌ۆه‌نده‌ ساله‌ رۆناکیه‌ کۆمه‌لیک خۆل به‌قه‌د ده‌نکه‌ گه‌نمیک له‌ۆه‌ی ده‌نکه‌ گه‌نمیکی تر لیکدۆربۆن
ئایه‌ تۆانیت تییبگه‌ی ئه‌ۆه‌ی ۆتۆمان پیۆیسته‌ چه‌ندین جار بیری لیی بکه‌یت تا ۆه‌رگری بیری نۆسیۆمانه‌
هه‌ر کۆمه‌له‌ خۆلیک دۆری له‌ۆه‌ی تر له‌ گه‌ردۆن به‌م شیۆه‌بۆ
باش ئه‌ۆه‌ی ئه‌ۆ کۆمه‌له‌ خۆله‌ له‌یه‌ک نیزیکبۆنه‌ به‌هۆی کیشانی قه‌باره‌ی بچۆک بۆ قه‌باره‌ی گه‌ۆره‌ به‌لام به‌ سالانی خه‌یالی چۆنکه‌ له‌ تیگه‌یشتنی مرۆڤی ئیستا زۆۆر دۆره‌
پاش لیکدانی قه‌بهاره‌ قه‌باره‌ گه‌رمی په‌یابۆۆه‌ ۆ تیشکان لیی ده‌رهاتۆه‌ ئه‌ۆ تیشکه‌ی ده‌رده‌په‌ری به‌خیرایی رۆناکی پاش چه‌ندین سال خیرایی تیشک که‌ۆده‌بۆ تا راۆه‌ستان پاش راۆه‌ستان تیشکی ده‌هات له‌ خۆدی سه‌رچاۆ راۆه‌ده‌ستا ۆ ده‌لیکا ۆ لیکاندنی زۆۆر قه‌باره‌ی په‌یاکرد ۆ له‌گه‌ل هاۆشیۆه‌ی ده‌لیکا ۆ په‌یابۆ قه‌باره‌ک که‌ ئیلکترۆن ۆ نیۆترۆن ۆ پرۆتۆن  تیا نیه‌ ۆ کاتی نیزیکبۆ له‌ۆ کۆمه‌له‌خۆلانه‌ به‌تۆندی بۆخۆی کیشا به‌هۆی هیزی کیشانی له‌راده‌ به‌ده‌ر باشلیکانی رۆناک په‌یابۆ به‌هۆی لیکانی قه‌باره‌ی رۆناکی راۆه‌ستاۆ که‌ ناۆی لیده‌نین (رارۆن) له‌گه‌ل کۆمه‌له‌ خۆل گه‌رمیه‌که‌ی له‌راده‌به‌ده‌ر په‌یابۆ ۆ بۆ به‌ رۆناکی لیی ده‌رده‌چیت تیشکی رۆن ۆ تاریک
جا تیشکی رۆن ۆ تاریک دۆۆ شیۆه‌ی تر په‌یابۆ که‌ ۆتمان تیشک له‌ لیکانی کۆمه‌له‌ خۆل جۆره‌یه‌کبۆ به‌لام له‌ لیکانی رارۆن ۆ کۆمه‌له‌ خۆل جۆریتر په‌یابۆ پاشان کاتی دۆۆ رارۆن پیکده‌که‌ۆن جۆریتر له‌ تیشک په‌یاده‌بیت پاشان له‌ تیشکه‌کانی رارۆن ۆ تیشکی کۆمه‌له‌ خۆل ۆ رارۆن له‌گه‌ل کۆمه‌له‌ رارۆن هه‌زاره‌ها تیشکی رۆن ۆ نادیار
کۆمه‌له‌ خۆله‌کان هیزی کیشانیان که‌متره‌ له‌ هیزی کیشانی رارۆن
چا لیکخۆلان په‌یابۆ به‌هۆی لیککیشانی له‌ ریره‌ۆی راست بۆ دۆۆ قه‌باره‌
ئه‌مه‌ش مه‌سه‌له‌ی خۆری ده‌خاینیت ئیستا بنۆسم تا 24 کاتژمیریتر ته‌ۆاۆ نابیت ته‌نها گه‌یشتن به‌ بنه‌شای ده‌سپیکی په‌یابۆنی گه‌ردۆن
کاتی مه‌جالم هه‌بۆ دریژه‌ بیی ده‌ده‌م ۆ ده‌نۆسم ئه‌لقه‌ ئه‌لقه‌ تا گه‌یشتن به‌ ئیستا ۆ ده‌رۆم به‌ره‌ۆ دۆارۆژ بۆ شلۆڤه‌ی ته‌ۆاۆ

هه‌ر خۆت بیربکه‌ ۆه‌لامه‌که‌ به‌ده‌ستت ده‌که‌ۆیت به‌لام له‌سه‌ر بنه‌شای ئه‌مه‌ی ده‌نۆسم

السبت، 9 نوفمبر، 2013

شةبولى سةربةخوى كوردستانى باشور shapool

ئيمة وةكو بةرهةميكى سودين بو كش بارتةكانى كوردستانى باشور و بو كش كةلى كوردستانى باشور
بو نمونة كاتى ئيمة باش با بلين جوار سالى داهاتو و جةند كورسيمان هينا لةوانةية يةكيش بيت ئةو دةنكى ئةو بةرلةمانتارمان ج دةبيت
دةنك بو سةربةخوى كوردستانى باشور دةبيت
و هةر برياريك دةسهةلاتى كوردستانى باشور كةمكات ئةوا دةستى خوى بلند ناكةت و هةر برياريك دةسهةلاتى كوردستانى باشور زووربيت دةستى خوى بلن دةكات
و ئةنجامى دةنكدان ئيمة ريز دةكرين كة ئيرادةى زوورينةية و تةواو
ئيمة لة هةست و سوز هةردةم بو سةربةخوى كوردستانى باشورة و ناهينة كورين جونكة شةبولى سةربةخوى كوردستانى باشورين و بنةشامان ناهيتة كورين بة كورينى كات و جيكا و رةوش
هةر دةمينيت وةكو قالبيكى زير ئاية زير تيتة كورين
با بلين ئاسن تاكو كةسيك تةفسير نةكات بةشيوةى تر
ئاية ئاسن دةبيتة ئةلةمنيوم بو نمونة نةخير
ئاسن لة خولةوة ئاسنة ناهيتة كورين
جا ئيمةش ناهينة كورين بةكورينى كات و جيكا و رةوش
هةتا هةتا ئيمة ناهينة كورين
ئالامان ئالاى كوردستانى باشورة
هةست و سوزمان و ناخمان هةر سةربةخوى كوردستانى باشورة
خاكمان خاكى كوردستانى باشورة
كةلةكةمان كةلى كوردستانى باشورة

ئيمة سودين بو كش بارتةكان و كش كةلى كوردستانى باشور
ئيمة سودين بو حكومةتى كوردستانى باشور

لة بنةشامان هةر بارتيك ئالاى كوردستانى باشور لةسةر بارةكاى يان بينايةى يان ئاواييةكةى هةبيت بة براى خومان دةزانين
هيج كيشةمان لةكةل هيج حزب نية و هيج كيشةمان لةكةل هيج دةولةتيك نية
كاتى موجةى بيشمةركة وةكو قةترةى ئاو دةدريت و هنديك جار تاخيربيت لةلايةن داكيركةرى بةغدا ئةوا ئيمة زوور نارةحةت دةبين و كاتى نةوت و غاز و دةستيوةردانى داكيركةرى بةغدا بة ناوةخوى كوردستانى باشور ئيمة زوور نيكةران دةبين

ئيمة سياسةتمان ئةو كوردستانى باشور سةربةخوبيت و توشى هيج هيرش نةبيت و بةشيوةكى هةتايى
و برجةكبونى بيششمةركة بة فروكةى جةنك و جةكى قورس مافى كةلى كوردستانى باشورة كة حكومةتةكةى واتة حكومةتى كوردستانى باشور بباريزيت
باراستنى كوردستانى باشور ئةركة لةسةر كش بارتةكان نةك تةنها ئيمة
بةريكاى حكومةتى كوردستانى باشور و هةلويست
ئيمة وةكو شةبول هةردةم و هةردةم دةمانويت بيشمةركة بر جةكبيت جونكة جاريك توشى هيرشى جةنك بووة لةلايةن بةغدا
جا ئةكةر بيشمةركة برجةكنةبيت ئةوا بى كومان داكيركةرى بةغدا هيرش و مةترسى زياتر دةبيت لةسةر كوردستانى باشور
ئيمة ئةوة بوجونمانة و قةناعةتمانة جونكة مافى كةلى كوردستانى باشورة برجةكبيت ئةكةر برجةكنةبيت ئةوا داكيركةرى بةغدا لةوانةية هيرشى زةبةلةح بكريت سةر كوردستانى باشور ج ظماناتة
ظمان هةية كة روسيا و ئةمريكا يةكسةر زةنك بداتة بةغدا
ج ظمانة كة هيرشى كوردستانى باشور نةكريت
باشة ئةكةر كةسيك بليت ظمان هةية با بليت ظمانةكة جية و كى دةتوانيت داواكات لة رووسيا يان ئةمريكا بو زةنكدانى داكيركةرى بةغدا ؟
باش ليكولينةوة بكةن باش ياسا بخوينن و ئةنجام بزانن جونة
باشة كاتى هيزى دجلة وتى ماوةى 48 كاتزمير يةك بيشمةركةش لة كةركوك ناهيلم لة كةركوك
ئاية ئةو زةنكة زةنكى جةنك نةبوو
باش بير بكةن
جون دةبو جةنك ؟؟؟؟؟
بى كومان توب و فروكةى جةنك و موشةك و قازيفة و كش خويندنةوة كرا بو هيرشى كةلى كةركوك بةناوى هيرشكردن دزى بيشمةركة و لةو جةنكةدا يةك مليون كةس دةهاتة كوشتن
ئةوكاتى نامةم نارد بو سةروكايةتى كوردستانى باشور
سوباس بو خوا كة هيزةكان جولةيان بى كرا ئةكةر نا ئةوا تيكراى كةركوك ويراندةبو و مليون هاولاتى شةهيد دةبو
سوباس بو سةروك مةسعود بارزانى كة هيزةكانى ئامادةكرد بو بةركرى و كةلةكةمانى باراست لة هيرشى زةبةلةحى كةورة دزى كةلى كوردستانى باشور

كاتى مالكى وتى دةكةينة يةك بازنةى ئينتخابى بة كوردستانةوة
ئاية ج شةرعيةت بو بةرلةمان دةمينيت ؟ ئةكةر ما ئةوا بةلاوازى دةبيت باش ياسا بخوينن و نوينةراتى كةل و مةسةلةى ناوةخو

باشان رامانكةياند شةبول
جونكة ئيمة زةنكى مةترسى زانيمان بيش روبدات بة يةك بازنةى ئينتخابى
كش بارتةكان دةزانن ئيمة جةند سودين جونكة مةنهةجمان بيشكةوتووة و بو خزمةتى كش بارت و كةلى كوردستانى باشورة

ئيمة سودين بو كش كةلى كوردستانى باشور

ئيمة كةلى كوردستانى باشورمان خوشدةويت سالةها سال ئيمة لةو بير و بروابوين و جيكيربون و ئيمة دريزةبيداوى ئةو كةسانةى هةست و سوزيان بو سةربةخوى كوردستانى باشورة

ئةما كوردستانةكانى تر ئةوا هيوادارين سياسيةكانيان لةكةل حكومةتى مةركزيان بوخويان بكةشنة حةليك و ئيمةش كاتى هةردوو لايةن كةشتنة جارةسةريك بيروزبايان لى دةكةين بةلام ئيمة ناتوانين لةجياتى سياسيةكانى كوردستانةكانى تر باخوين جونكة ئةوان سياسةتى خويان هةية و ئيمةش سياسةتى خومان هةية

ئيمة لةكوردستانى باشور سةربةخويماندةويت جونكة بةغدا بةردةوام موجة يان نةوت و غاز يان قوتدانى بارة يان هيرشكردن و زةنك و توقاندن دةكات جا ئيمة سياسةتمان لة كوردستانى باشور هةردةم و هةردةم سةربةخوى كوردستانى باشورة و ناهيتة كورين و كاتى كوردستانى باشور توشى هةر كيشةيةكدةبيت ئيمة دةنك و رةنكمان بو نةهيشتنى هيج مةترسيةك سةر كةلى كوردستانى باشور

تةجروبةمان لةكةل داكيركةرى بةغدا زوورة
بةغدا خوى كردةكات تا سةت جار لةكوردستانى باشور خوى بةهيزتركات باشان هيرشى زةبةلةح دةكات
بةلام كاتى هيزى كوردستانى باشور برجةكبو وةكو برجةكبونى داكيركةرى بةغدا ئةوا مةترسى هيرش لادةجيت لة كةلى كوردستانى باشور ئةوة راستية

هيج كومانى تيا نية كة كاتى بيشمةركة فروكةى جةنكى نةبيت ئةوا توشى هيرشى داكيركةرى بةغدا دةبيت و كاتى جةنك ئاية ئيوة شارةزاى جةنك نين
ئاية نازانن جةنك جونة ؟
جةنك دامالينة كوشتنى كش كةلى كوردستانى باشورة كاتى هيرشى بةغدا ئةوا بةغدا نازانيت هاولاتى يان جةكدار يان جوتيار باش بزانن جةنك جولانةوةى هيزة كاريان كوشتن و برينة ئةوةى لةبيشيتى ج جةكداربيت ج هاولاتى بيت واتة كش كةلى كوردستانى باشور دةكةويتة مةترسى لةناوجوون

هشياربن هشياربن هشياربن نةكةونة خافلان نةلين هيج نية بةهارة ئيستا هيج نية بةلام ج ظمانات هةية سوبةى واتة سالى تر وةكو ئةم سالة دةبيت
ج ظمانة هرشى جةنكى كةورة دزى كةلى كوردستانى باشور نةكرين
ئةوانةى دةلين تازة هيج جةنك روو نادات ئةوان هيج نازانن بةلكو دةيانويت بيشمةركة بمينيت بة جةكى لاواز و بى فروكةى جةنك و موشةك و جةكى قورس تاكو بةئاسانى داكيركةرى بةغدا كوكوزى بكات

زوور هشياربن زوور هشياربن دةبيت بيشمةركةى كوردستانى باشور برجةكبيت و نابيت راوةستيت و دةبى كةلى كوردستانى باشور بيتة باراستن دةبيت بيشمةركة برجةكبيت نةكةونة هةلةى ميزوويى

ئيمة دزانيين كة هةزارةها جانفيداى كوردستانى باشور بةركرى روومةتى خاكى كوردستانى باشور دةكةن بةلام دةبيت برجةكبين و كاتى هيرشكردن سةر كوردستانى باشور بة موشةك دةبيت ئيمةش موشةكمان هةبيت و لةداكيركةر بدةين بة موشةك


كاتى هةولير بة موشةكى زةوى زةوى ليدرا دةبيت ئيمةش موشةكمان هةبيت لة بةغدا بدةين وةكو ئةوان

كاتى هاولاتيةكانى ئيمة بةبةر قةسفى موشةك كةوت ئةوا دةبيت تولة بسينين


نابيت راوةستين نابيت بى ئاكابين لة روداوةكان

بة 6 مليار دوولار فروكةى جةنك و موشةكى بةليزةر و دوورهاويز و جورةها جةك و كاركاى لةشكرى
ئاية ئةو جةكانة بو ليدانى تيرورستة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
نةخير هيج بو تيرورست نية بةلكو بو بةكارهينان دزى كوردستانى باشور

باش بزانن مةترسى زةبةلةح خةية لة سةر كةلى كوردستانى باشور جونكة ئةو برجةكبونى بةغداى زةبةلةح 6 مليار دولار بارةيةكى لةرادة بةدةرة زوورة و ئةو شةش مليارة لة نةوتى كوردستانى باشور دةرهاتووة و فروشراوة و بارةكةش بة برجةكبونى بةغداية  تاكو بةكاربينيت بو كوشتنى كةلى كوردستانى باشور

نابيت كةلى كوردستانى باشور خافلبيت لة مةترسى زةبةلةح
برجةكبونى بةغدا مةترسيدارة زوور لةسةر كةلى كوردستانى باشور

بيويستة كار بكريت لة ئيستاوة نةك دواكةوتن بو برجةكبونى كوردستانى باشور زوور بيويستة و جةند برجةكبيت هيشتا كةمة تا ئةو هيزةمان هةبيت بتوانين بةغداى داكيركةين ئةكةر هيرشى سةر كوردستانى باشور كرا
دةبيت كش فيلى جةنكى بيتة خويندن لة ئةكاديميةكانى لةشكرى
دةبيت مةشق و راهينان بة جورةها جةك بكريت
دةبيت موجةى لةشكرى كوردستانى باشور دووقاتى لةشكرى بةغدابيت تاكو باشةكةوتى خوراكرى بكريت
 هيزى ئابورى تاكةكان جةند بةهيزبيت ئةوا حكومةتى كوردستانى باشور بةهيزدةبيت
راوةستان كارى ئيمة نية بو بيشةوة بةرةو رامان و بير و برواى شةبولى سةربةخوى كوردستانى باشور بو ئةوةى ئايندةى كوردستانى باشور بيتة باراستن باراستنى بة بولاين و دةبيت كةلى كوردستانى باشور لة تةواوى ئامادةباشى دابيت و بيرى ئايندة بكات و نةوةى داهاتوى كوردستانى باشور شايستةية خومان ماندووكةين تاكو سةركةوين سةركةوتنى بولاين و كةلى كورد شايستةى خويةتى بزيت بة دةولةتى خوى وةكو دةولةتانى جيهان و جةند شةرمةزارية كة حةوت جار ئيمبراطورياى كورد نيوةى جيهانى داكيركرد و ئيستا بى دةولةتة مخابن مخابن بةلام رولةكانى كوردستانى باشور لايان هيج مةحال نية
كةلى كوردستانى باشور كةليكى بازوويةنة و سةردةكةويت بةسةركةوتنى نةوةى حةوت ئيمبراتورياى كورد لة ميزوودا
هةزاران سلاو لة كيانى باكى شةهيدانى كورد و كوردستانى ئةوانةى هةلكرى ئالاى كوردستانبون و ئةو شةهيدانةى سيفيل و كش شةهيدانى خوشةويستى خاكى كوردستانى باشور
سةركةوتن بة بةربابونى شورةشى برجةكبونى بيشمةركةى قارةمانى كوردستانى باشورة بة كش جةكةكانى بيشكةوتو و فروكةى جةنكى و موشةك و رادار و دوربينى شةو و بة دةستى قارةمانى بيشمةركةى كوردستانى باشور و كوردبةروةرانى سياسى ئةوا كوردستانى باشور دةكةويتة ئارامى و ئاشتى ديتة باراستن و كةلى كوردستانى باشور وةكو كةلانى تر تيتة باراستن كاتى برجةكبونى بيشمةركة بةرباكرا بة كش جةكى بيشكةوتو و جةكى قورس و فروكةى جةنكى

ئايندةى كوردستانى باشور بةجورةى رفتار و ئامادةباشى برجةكبونى ئةمرووية واتة كاتى دةسبيكرا و بةردةوامى

لقمان عثمان ابراهيم ئاكويى
سةروكى شةبولى سةربةخوى كوردستانى باشور
10 11 2013

الأحد، 3 نوفمبر، 2013

خوشترين كارة كاتى خوى لة وينةى بيشةسازى لة 100 م دانةبةزى بديزايى سالةكاندا رسم صناعي


ئاكوتار و ئاكورون و شلوفةى بةيابون و مردردنى كةردوون لقمان ئاكويى

ئاكوتار و ئاكورون ؟
بيش ساليك يان زياتر بيم وتن كة بو ئيوة ليرة روونى دةكةمةوة كةورةترين زانست و بيردوزى ئاكوتار و ئاكورون 
ئيوة دةزانن كة خيراترين شت روناكية بو ئيوة روندةكةمةوة كة جونيةتى بةيادةبيت و جونيةتى دةكوريت لة شيوةيةك بو شيوةى تر 
بى كومان بةليدان دةزانريت هوردةكاريةكان ليدانيش بيردوزى ترة زانستى ليدان و ناوى دةكةمة رةشكةريتيشك بو ماوةى تر شلوفةى دةكةم 
ئيستا باسى بةيابون و مردنى كةردون واتة كةردون لة مردن و زيانة و بةردةوامة واتة خودى كةردون لة ناو كةردون دةمريت لة هندى لا و لةلايةكى تر دةزييت 
تيشك كاتى دةروات خيراييةكةى لاوازدةبيت تا راوةدةستيت لة بةرةى كةردوون جا تيشك رةنكاو رةنك و ناديار هةر دةجيت و ئةوةى كةشتة بةرةى كةردون رادةوةستيت و لة شوينى دورترين تيشك دةكاتى ئةوة كةردوونى نابينى ئةوةش بيروكةية جونكة محالة بكةيتة ئةو شوين بةلام بةخةيال دةبيت بيربكةى بةم شيوةية كة كاتى دورترين تيشك كة دةروات و راوةدةستيت بشت راوةستانةكة هيج كةردوون ناهيتة بينين ئةمةش تةنها زانستةكانى زوور تيكةيشتو لة كةردوون باش خويندنى نوسينم بةباشى ئينجة تيدةكات 
ئةو نمةكانى تيشك كاتى راوةدةستيت هوى ئةوةية كة كيشانى كةردوون بوى هوى راكرتنى بووة جونكة كةردوون بة تيكرا كيشانى هةية 
كاتى ئةو تيشكة دةروات لةو كيشانةى كةردون كةردونى تر نية تاكو وةرى كريت تاكو تيشك لة ريرةوى بةردةوامبيت 
ئيستيناد 
ئةكةر تيشكى كةردون بروات و راوةستانى نةبيت بو نمونة ئيستا هيج كةردون روناكى نةدةبوو بةرةو كوتا دةجوو 
بةلام تيشك دةروات تا راوةدةستيت 
كاتى راوةستا هيج روناكى نامينيت دةبيتة صفر لة روناكى باشان دةكةريتةوة كاتى دةكةريتةوة ئةو نمةكانى تر لةكةليةك بيكةوة دةنوسيت و قةبارةى كةورةدةبيت لةو بيكةوتنة كيشانى دةبيت بةلام ناهيتة بينين و ماوةى هةشت مليون سال قةبارةى وةكو طوبى بى دةبيت و جةند قةبارةى زووربيت خيراى بو نيزيكى كةردوون دةبيت و لةريكا بةيةكدةكةويت هاوشيوةى و هنديكيان لةيةك تيبةردةبن و ليكنادةن و كاتى هاتنى هةر بى روناكية تا دةكاتة خيرايى بو كةردوون كاتى كةشتة نيزيكى كةردوون ئةوا بةشيوةى خالى رةش بةناوبانك دةكريت ئينجة بوخوى بروتون و ئيلكترون دةكيشيت بةشيوةى سةرسورمان تا كةرم دةبيت و باشان بةنيزيكبونى زياتر وةكو روزيكى زوور كةش دةبيت وةكو لةدايكبونى ئةستيرةى نوى جا بةجورةى قةبارةى لة ئةنجامدا دةخوليت بةدواى ئةستيرةيةكى زوور كةورة يان بيدةكةويت يان ليك ريرةوى نيزيكبونيان ريرةويان دةكوريت 
جا ئةكةر خولا دةخوليت بة دةورى ئةستيرةى كة هاوشيوةى بةيابووة واتة عةينى بةيابونى ئةستيرةكانة كة كش ئةستيرةكان بةيادةبيت بةو شيوةى وتم و هنديك بجوك و هنديك كةورة بةجورةى ئةو حةوت رةنكة و سى تيشكى ناديار نوو شوين ئةستيرةى لى بةيادةبيت هةر ئةستيرةك كيشانى لةوةى تر جياواز دةبيت بةلام كاتى ئةستيرة خوى لةئةستيرةى تردةدات قةبارة و كيشانى جياوازدةبيت 
ليرةدا مةرحةلةى L1---L9  لة ئاكورون واتة لةو ئةستيرةى لةتكةى كةشاوةى تا ئاكوتار واتة شوينى راوةستانى تيشك كة ئاكوتارة و كاتى لة ئاكوتار دةروات بو ئاكورون ئةوا دةبيتة ئةستيرةى كةشاوة واتة ئاكورون 
تينة سةر ئةستيرةى لوتكةى كةشاوة واتة ئاكورون بةردةوام روناكى دةدات 
جورةى تةفاعل جادةبيت ديسان لةسةر بيردوزى ئاكورون و ئاكوتار كاردةكات و ئةو كةرماتيةى روز جونة ؟ 
كةرمايةتى ئيلكترون بو مادةيةك دةجيت كة خوى دةيويت و بوخوى رادةكيشيت بةلام كاتى جوو بو ئةو مادة لاى وةكو بلين زووردةبيت و تيهةلدةدات و باشان مادةى تر وةردةكريت كاتى وةريكرد ديسان تيهةلدةدات 
ئةو شيوةية بةردةوام دةبيت جونكة كاتى حيكيربو لةكةل مادةيةك ئةوا كيشةى كرانتردةبيت و بو زوور دةجيت كة كةرمى زوورترة مادةكة ديسان ئيلكترونيك تيهةلدةدا و كيشةى سوكتر دةبيت و ئةو بةيةك خشانةش كةرمى ليى بةيادةبيت و روناكيش ليى دةردةجيت بةردةوام بةلام كاريكةرى زوور نية بةلام كاريكةرى لةسةرى دةبيت باش بيست مليون سال كاتى روناكى زوور كةمبو وةكو بركانى ليتيت لةسةر رويةكةى و تاريدةبيت و بابلين سارد دةبيت 
تةفاسيلى زوورة بةلام با ئيوةش خوتان ماندوو بكةن تا باش تيبكةن و بزانن جون كةردون نة دةجيتة ناويةكتر و نة بةلاو دةبيت واتة جيكيرى كةردونة لةزيندو بو مردن بةردةوام دةخوليتةوة لة ئاكوتار بو ئاكورون و لة ئاكورون بو ئاكوتار 
سوباس بو ئيوة 
لقمان ئاكويى 
3 11 2013 
loqmann othmann

السبت، 2 نوفمبر، 2013

ديدار لةكةل بةريز نوينةرى بةريز هةفالى تيكوشةر محمدى حاجى محمود سكرتيرى كشتى حزبى سوسياليست ديموكراتى كوردستان و شانديك و سةرةدانى منيانكرد و ئةو بيكهاتنةمان راكةياند ئيمةش وةكو شةبولى سةربةخوى كوردستانى باشور زوور خوشحالبوين بة بيكهاتنى ميزوويى

video


sopas

شةبول


الخميس، 1 مارس، 2012

جات لقمان كوردستان

لةدايكبونى بيغةمبةر د بردةرةش

video

http://yeechat.com/loqman جاتى كوردى خومالى

http://yeechat.com/loqman جاتى كوردى خومالى

loqman

الاثنين، 27 فبراير، 2012

بيردوزم لةسالى 1989 تائيستا زانايانى جيهان نازانن تةنها رونكردنيكى دةسبيكى واى كرد زوور شت بدوزن ونازانن تائيستا بيردوزم


loqman1 loqman2 loqman3 loqman4 loqman5 loqman6 loqman7 and loqman8 loqman9 akooron-akootar loqman1 loqman2 loqman3 loqman4 loqman5 loqman6 loqman7 and loqman8 loqman9 akooron-akootar


الاكوتار والاكورون نظرية لقمان في النظرية الاستقرارية العالمية


المصطلح الجديد الاكورون والاكوتار المصطلحان الجديدان لنظرية الاستقرار الاقواس من اكورون يذهب الى اكوتار ومن اكوتار الى اكورون هو لقمان يةكةم و لقمان دوةم الى لقمان نويةم انها العلم اللغير مكتشف عالميا منذ اختراعى للنظرية الاستقرارية العالمية عام 1989 لحد الان ومحتفض لنفسي الى ان يتم التعاقد وفتح الستار عن علوم عظيمة تغير العالم و تصحح بلائين الاخطاء اللذي حجب التقدم العالمي 

loqman1 loqman2 loqman3 loqman4 loqman5 loqman6 loqman7 and loqman8 loqman9 akooakooroon--akootar


https://www.google.com/webhp?hl=ku

GOOGLE كوردي
https://www.google.com/webhp?hl=ku
السرعة العائقة في المحرك كوكل كوردي جربها مرة ترجع اليها الف مرة 

loqman1-loqman2-loqman3-loqman4-loqman5-loqman6-loqman7 and loqman8-loqman9لقمان عثمان ابراهيم محمد صالح سفر اومر كنعان سليمان بازبك ميران ئاكويى صاحب نظرية الاستقرارية العالمية ملهم به الاف الاختراعات تابع الصورة


خاوةنى سايت ل ع ا م ص


الأحد، 26 فبراير، 2012

جات


<!-- FOR YEECHAT CODE BEGIN -->
<object height="700" width="779" data="http://static.yeechat.com/123flashchat.swf" classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://fpdownload.macromedia.com/get/flashplayer/current/swflash.cab" type="application/x-shockwave-flash" id="topcmm_123flashchat">
<param value="http://static.yeechat.com/123flashchat.swf" name="movie" />
<param value="#FFFFFF" name="bgcolor" />
 <param value="always" name="allowScriptAccess" />
<param name=flashvars value="init_room=5153&init_skin=default">
<embed allowScriptAccess="always" name="topcmm_123flashchat" bgcolor="#FFFFFF" height="700" width="779" type="application/x-shockwave-flash" flashvars="init_room=5153&init_skin=default" src="http://static.yeechat.com/123flashchat.swf" /></embed>
</object>
<script src="http://static.yeechat.com/123flashchat.js" language="javascript" /></script>
<!-- FOR YEECHAT CODE END -->

http://yeechat.com/Kurdstan

السبت، 7 مايو، 2011

الجمعة، 6 مايو، 2011

ئيمبراتورياى كوردى هوى روخاني جية

هوى روخانى ئيمبراتور كاتى نوسينى رومانى بةيابوو نوسينى خيرا فيري دةبوون و دهاتة نوسين و خويندن بة ئاسانى و مةليكةكانى ئيمةى كورد وايان نةكرد نوسينى خويان بكورن بةشيوةيةكى سةردةم دانين تاكو بتوانن لة ئاستةنكى خويندنى كوردى كةون ميخى قورس دةربجن هةر مانةوة و جةندين زاناكان وتيان منالةكانمان دةه سال دةخوينيت تاكو فيرى جورةكانى نوسين و خويندنبن ئةمةش بوجونى باشبو كة بيويستى كورانكارى هةبوو تا وةكو رومى  بةماوةى سي سال منالةكان دةيانوسى و دةيان خوين بابةتةكانى خويان ئةمةش سةركةوتنيكبوو بو رومى بةرامبةر تاخيربوونى فيرى خويندن و نوسينى قورسى كوردى كوون (ميخى ) يان موخى   ئةوةبوو باشان نوسينى فينقي بةيابو باشان يةمةنى  ئاسانتر و كورديش هةر لةسةر بيتةكانى زةحمةتى خوى مابووة كة ماناى دةكوريت بةجورةى شوينى بيتةكة لةكةل ريزم

Google Arabic الصفحة الرئيسية google arabic جياوازة وةرة كوكلى كوردى http://www.google.com/webhp?hl=ku كوبى وباست

http://www.google.com/webhp?hl=ku  كوبي بكة و لةخانةى نيت باست بكة  ئةكةر لة خانةى كوكل دةتويت بنوسة كوكلى كوردى يان كوكل كردى يان طوطل كوردى يان google kurdi

www.google.com/webhp?hl=ku كوكلى كوردى

www.google.com/webhp?hl=ku  كوكلى كوردى

الجمعة، 29 أبريل، 2011

صورة كوردستان

noseny areenoy bo kurd o aree chamkrd la 6e6 2010

video

noseny noy bo galee kurd o aree la 6 6 2010luqman othman

الأربعاء، 27 أبريل، 2011

امبراطورية ميديا تمجد الديانة الزردشتية في كل البقاع من قبرص الى الهند وحدود الصين
صور للنبي زردشت و كيف ان الله يحفظ الاديان باتباع هذه الديانة رغم مرور اكثر من ثلاثة الاف عام لكن ارادة الله فيه ان تبقى

دينيكى كةونى بيغةمبةر زةرةدةشت  و جون خوا ئةكةر بيويت دينيك بمينيت  دةمينيت زياتر لة سى هةزار سالة و ماوة تاكو ئيستاش جونكة حوا ويستويةتى بمينيت دةمينيت

كوردستان تنهض بمجد ميديا العظيمة اولى القوانين على الارض نبعت من كوردستان

بي كومان ميزوى ميديا بر زانست و بر بيشكةوتو بةخوية بينيوة هةزارها هةزار سال لة كونةوة ئيمة كتيبى تايبةتى خومان هةية كتيبى ئيمة كةور زانا برياريدا هةموو بةركةكان كوبكات و لة ئاخوتنى بةركةكان بخريتة سةر نوسين و سى كتيبى دانا كتيبةكان ناويان كتيبى بيرةوةرى و سى كتيبى روداوى دانا روداوى كةبينراو بةجاوى خويانةوة بريك لة كونترين بيرةوةرى كتيبى بيرةوةرى دةليت (مانكى كةشى ونبووى تاهةتا هةتا ناكةريتةوة و لة شوينى تر دةليت مانكى كةشى ونبووى كةرانةوةى نية ) و باسدةكات زةوى دوومانكى هةبوو مانكى كةش و مانكى روناك و مانكى كةش ونبوو و نةما و باشان كةور با هةموو ريكاكانى دانا و كارى بيكرد بو رزكاربوونى كةووتان كةوتيك كة خوى لةكةلدابوو و سى كةوت لة شوينى تر هةبوون و حةوت روز مانةوة لةناو ئةشكةووت و باران و باى سارد و لة روزى كوتايى بةفر هات هةموروداوةكان لة كتيبى كةورباداية كةور با و كةوردا و سى منالةكانى كورييك و كوردوو و كورسى  روداوةكان بيش هةزارةها هةزارسالة بيش كةور زانا من دةزانم كة ميديا بيشكةوت بة كتيبى ئيمةدا  لةكةل ريزم ....ل....

الأحد، 24 أبريل، 2011

اقدم فلكلور على الاطلاق في العالم كونترين فلكلور لة جيهان حين ينتصر ارادة الشعب يقومون في وسط دائرة النصر بالدبكة الكوردية المصغرة في كل دول العالم

حين ينتصر مطاليب الشعب على الحكومات القاسية على الشعب و يتظاهر الشعب و حين النصر و تغير الحكومة تحدث نشوة النصر بالدبكة الكوردية المصغرة هذا التقليد في الاصل نبعت من كوردستان و بعدها تناقلت معها الشعوب المنبثقة من كوردستان و حاليا تسمى الشعوب الارية حيث اولى الدبكات كان انتصار الشعب الكوردى في ميديا القديمة على حاكمهم وكان الحاكم ازديهاك ذاك الرجل القوى و لكن كان ضالما على شعبه الكوردى حيث ضلم الناس والقتل العشوائي من بنى جلدته وفساد نضامه المستبد حيث نهض مجموعة كبيرة من الشعب و شباب يقودهم كاوة السنكري kaway sangar حيث كان كاوة احد قادة الجيش الميدي و كان ان انظم للشعب و دمر حصون الحكم داخل قلعة هةولير و قتل الملك ليلا واشعل النيران والشعب في كل الارجاء اشعلو الشعل لينتشر خبر الانتصار الة كافة انحاء الامبراطورية واقيمت دةبكات في وسط الساحات في المدن والبلدات وكان ذلك في ليلة راس السنة الكوردية و دونت التاريخ الجديد في 1/نوروز اي 1/1  و في السنة الثانية دونت التاريخ الكوردي 1/1/1 و استمرت عيد نوروز الكوردى الاري والان اخر احتفال عيد نوروز كان في 21/3/2011  المصادف للتاريخ الكوردي 1/1/2711  او 1/نوروز/2711 . والشعب الكوردي والاري في العالم يحتفلون براس السنة الكوردية من كل عام واننا نتامل بان الشعب الاري في العالم يحتفل بعيدهم و يبرعون بذلك الامريكيتين و اوربا واستراليا و كثير من الاسيويين وربما سيكون عيدا عالميا في المستقبل القريب في ليلة 1/نوروز كان عيد نوروز عيدا باهرا المصادف ل ليلة 21 اذار من كل سنة  و ان نصر الشعب على حكام الظالمين يتم بهذه الدبكة الدائرية و شكرا

الأربعاء، 20 أبريل، 2011

اذا كا احد العلماء يشك في اختراع الكتابة المسمارية من كوردستان فان اصول اللغة توكد بان كوردستان سبق كل العالم بالكلام

اجداد الكورد هم اللذين عرفو ان يتكلمو بشتى الحروف والدلين ان العالم اجمع تعلم منهم برجوع لاصول الكلمات في لغتهم فكل لغات العالم نبعت من موطن كل الاريين في العالم كوردستان والخط المسماري كان يسمى الخط ماخ  و جائت من معنى موخ او ميخ و تعنى الدماغ  و ليس القلب كما كان معروفا لدى العالم بان القلب مركز التفكير و لكن الكورد عرفو بان الدماغ هو مركز التفكير لذا سميت الكتابة المسمارية ب (نوسينى ماخي)او نوسيني ميخي)

الخط الناري عفوا الاري لان كلمة ناري يفرق ولكن كوكل لايفرق بين الكلمتين

video

ئايندةى هةريمى كوردستان بجورةى رفتارى كةسايتى

من لة روشةنبيرانى بةردةرةش باسم كرد باش دةرجونى سةروك بارزانى بو سةروكايةتى هةريم و وتم  جةنابى سةروك 60% ى دةنكى هيناوة  و كةسانى تر بةتيكرا 40% يان هيناوة لة دةنكةكانى هاولاتى هةريم بوية بيويستة ئةو كةسانةى ئةم زمارةيان هينا بيويستة جيكايان بدريتى لة حكومةت وةكو وةزير يان بةريوةبةرى كشتى يان هةردةستة بالايةك بةجورةى ئةو دةنكايانةى كة هيناون ئةكةر نةكريت ئةو كات وتم هةريم لةوانةية توشى كيشةيةك بيت  ئةكةر بشنيارم بة جدى وةركيراباية  ئيستا سليمانى واى لينةدةهات من وةكو بى لايةن داخوم واتة وةك بي لايةن لة لايةن كورد و كوردستانى بةلام وةكو كورديك تةمةشادةكةم روزى دةولةتبوونى كوردستان ئينجة هةر هةلةيةك هةبيت كة روزى دةولةتبونى كوردستان دوورخةت من ئاشكرا دةكةم بوجونةكانم  بو خزمةتى كةل بيويستة هةمو حزبةكان لةكةل يةك دانيشن و يةكةم بةيمان تيكةلبوونى حزبةكان لة شارةكانى كوردستان واتة فةرمانبةرانى يةكةتى و كوران و يةكرتوو و بارتى لة شارةكانى خويان بكوازرينةوة شارةكانى تر و تيكةلاوى لة هةموو دةزكاكانى حكومةت ئةكةر نةكريت سليمانى بةبوجونم وةك ولايةتيكى جياواز بةيادةبيت و هةولير جياواز و دهوك جياواز بةشيوةيةكى رونتر سليمانى بو كوران و يةكرتوو دةبيت و هةولير بو يةكيتى دةبيت و دهوك بو بارتى دةبيت وناوجة دابراوةكان بو عةرةب دةبيت ئةمةش مال ويرانى كورد دبيت ئةكةر كةسايةتى نةتةوةيى و نيشتمانى هةريمى كوردستان كوببن دةتوانن ريكا جارةى بنةرةتى دانين هيوادارم ئاكادارى هةر كةسايةتيةكى نةتةوةيى كورد و نيشتمانى بة يةك دل خةمخورى ئةم كرفتة بن بو سةركةوتنى كورد و كوردستان لةكةل ريزم . ل

الثلاثاء، 19 أبريل، 2011

تسمية بلد و دولة و امبراطوريا و مملكة و غيرها تجدونها في areekurd.blogspot.com

تسمية بلد جائت من تسمية بول دان  اي واضعو النقود ففي اي منطقة فيه حكم والحكومة تصك النقود فتسمى بولدان اي واضع الصك النقود باللغة الكوردية اما امبراطوريا جائت من كلمة ئةوبةرا توريا aw para toor ya   و معناه مابعد شبكة الارض الوطنية للشعب وهي تسمية تطلق على بلد يحتل ماحوله من بلدان وكان في القديم معناه مشابه للمحتل  اما معنى مملكة فجائت من معنى مالي يةك كا mali eak ga اي مال او اموال من اعمام واحدة اي من احد اجدادهم سواءا كان الجد او ابو الجد او جد الجد اي توارث  وكذلك تاتي بمعنى مال الشخص الواحد . و كلمة دولة جائت من التسمية القديمة جدا جدا اي عصور الحجرية  فتعنى دوول اي الوادي كان لمملكة ميديا في اولى نشاتها الغارقة في القدم نضاما واديا اي لكل وادي قانونه الخاص بة  و من اعظم انجازات جدى الاعلى قبل وضع كتب الذاكرة وكتب الاحداث قال بان لال نقش على جدار الكهف بشكل قمر وتعنى لال اي اسمه كان لال و نقش على ظهر الكهف شكل القمر بشكل مائل ونحن في الكوردية نسميه لار الان كانت تعني لال حينها و بعده باجيال  وضع احد احفاده رسما له وفي يده  النشاب المستقيمة الثلاث وكان اسمه تيردار  و بذلك النقش على الجبل وفي يده ثلاثة نشاب مستقيمة ذكر في كتابنا بانها تعنى تيرداست و بعدها اطلق عليه تسمية( دست تير ) اي اليد في قبضته النشاب العدل و كانت ان ظهرت كلمة دستير و بعدها دستور اي قانوون .. وشكرا ...

تسمية الصين من اين هذه التسمية واصلها

ربما تتعجب في الحظارة العريقة للكورد وامبراطوريتهم الاولى في العالم اجمع اولى الاشخاص المتكلمون جائت من لب  كوردستان حيث كانو يتكلمون مع بعظهم البعض و الاعالم من حولهم لايعرفون الكلام والدلييل كل لغات العالم نشات اصولها من اللغة الكوردية القديمة و ناتي الى كلمة الصين و معناها الصين جائت من كلمة جيين اي مجموعة لاتشابه مجموعة في اللغة الكوردية الحديثة و اي خمس كلامات من اي لغة في العالم قدموها عبر كوكل واجيبكم عليه بسرور ولكم مني احلى تحية ......ل ع ا .....

تسمية سوريا اصلها ميدي بشكل قاطع واليكم الدليل

تسمية سوريا جائت من زيريا  واصلها زي - ري - يا  في النصوص الميدية المسمارية قبل المسيحية  حيث ان معناها كما يلي :-
زي يعني النهر و ري يعني الطريق و يا يعني المنطقة  وان ثلاثة كلمات كوردية  و تسمية سريان جائت من زي ريي يان وهذه التسمية اشتقت من نفس المعنى اي منطقة طريق النهر و ازيدكم علما بان الكلام نشات من لب الاريين لان اصول كل اللغات العالم  نشات من كوردستان مهد الاريين وانتشر الى انحاء العالم واليكم الدليل كان هناك ملاحيين ميديين في اوج نهظتهم العالمية يجوبون البحار و المناطق و حين جاء الصليبيون اخذو يشترون الكتب الميدية القديمة و يتعلمونها ويدرسونها فنشات نهظة الخرائط العالمية و من العجب في الكتاب القديم ذكر( بري تةنيا ) اي بريطانيا وتعني الجهة الوحيدة و يقصد الجهة المنشقة الوحيدة عن ئوربا و اليكم كلمة ترجمة اصلها (درا-كوما) اي( اعطيت السمع) اي افهم القصد بالتناقل من شخص الى الشخص الثالث وهية بلاغة ميدية حينذاك وازيدكم علما بان تسمية اسود للون في العربية هي الان اصلها( يي سوت ) او سوتان اي المحروق وطبعا اي محروق مفهوم بان لونه اسود بشكل عام وازيدكم علما بان كلمة قرة ليست تركية بل كوردية واصلها من قيير والقير اي مادة القار ليست تسمية عربية هي كوردية جائت من كلمة (كيير )geer و تعني في اللغة الكوردية التماسك الشديد مع بعضها البعض راجع كتاب قاموس الترجمة الكوردية العربية للتفاصيل والتاكيد ..وشكرا

خارطة كردستان نةخشةى كوردستان kurdstan map

خارطة كردستان    نةخشةى كوردستان   kurdstan map 

نةخشةى كوردستان و شارةكانى سنورى كورد لة باكور دةربةند و كاكردا و لة روزهةلات رامسارد و لة باشور خو ليج يان خوى ليج و داراشاه و روزئاوا ئالاى نوى و ئارى كةلا

video

السبت، 16 أبريل، 2011

نوى

نوى

بيتةكانى جامكردوة لة 6 6 2010 ناويم كردووة بيتى ئارى يان نوسينى ئارى

video

بيت و زمارةى نويم جاكردووة بو كولى كورد و ئارى و مللةتانى تر بةشيوةيةكى ئاسان